Dans

Bevorderde oefeningen: motorische functie: unipodale balans, statische balans, dynamische balans, gewichtsoverdracht, kniehoogte, heupadductie. Cognitieve functie: Spatio-temporele coördinatie, afstandsschatting.

Beschrijving van de activiteit: Geometrische vormen (of “muzieknoten”) benaderen de gebruiker langs verschillende gekleurde rails. De gebruiker moet verschillende beenbewegingen maken om deze noten met haar voet te onderscheppen en ze als onderdeel van de achtergrondmuziek te laten klinken. De moeilijkheidsgraad kan worden aangepast om gedurende de sessie meer of minder bewegingen te maken. De amplitude van de bewegingen die nodig zijn om de muzieknoten te onderscheppen, kan ook worden aangepast aan de behoeften van de patiënt.