Maak de tafel schoon

Bevorderde oefeningen: Motorische functie: dit protocol maakt de evaluatie van bewegingsbereik en snelheid voor beide armen mogelijk. Het vereist maximale flexie / extensie van de elleboog en flexie / adductie van de schouder om zo veel mogelijk oppervlak met de armen te bedekken.

Beschrijving van de activiteit: Een tafel is bedekt met witte blokjes die de patiënt buiten de randen van de tafel moet verplaatsen. De sessie eindigt wanneer alle blokjes zijn gewist of wanneer de tijd om is. De activiteit wordt drie keer gepresenteerd.