Pin Ball

Bevorderde oefeningen: motorische functie: flexie en extensie van de elleboog en flexie en adductie van de schouder met zijwaartse bewegingen van de armen terwijl ze op een tafel rusten. Af en toe is het nodig om de middellijn met de armen te kruisen. Cognitieve functie: dubbeltaak training, verdeelde aandacht, hemineglect revalidatie, werkgeheugentraining, aandacht en remming van beweging (go / no-go)

Beschrijving van de activiteit: Bollen met verschillende patronen en kleuren rollen over de hindernisbaan. Midden bovenaan het scherm ziet de gebruiker een bol met de doelkleur. Alleen bollen waarvan de kleur gelijk is aan het doelwit mogen worden onderschept. Integendeel, de gebruiker moet die bollen met een andere kleur vermijden. Het RGS-aanpassingsalgoritme past de grootte, frequentie, snelheid en spreiding van de bollen aan, evenals het aantal obstakels op de helling op basis van de prestaties van de gebruiker. Correct onderschepte bollen voegen een punt toe; verkeerd onderschepte bollen trekken geen punten af.